کارتخوان سیار یا کارتخوان بیسیم

راهبر سیستم آرین مرکز فروش و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان بانک های عضو شتاب است.این شرکت با به کارگیری کارشناسان با تجربه در زمین فروش کارتخوان بیسیم فعالیت می کنند.

در خواست دستگاه پوز برای حقوقی  لینک دریافت کد رهیگیری مالیاتی

  ------------------------------------------  ------------------------------------------


  در خواست دستگاه پوز برای افراد حقیقی   لینک دریافت کد رهیگیری مالیاتی